Quickscan: Data Maturity

Welkom bij de Quickscan van Data Maturity. Na het invullen heb je inzicht in de mate van datavolwassenheid van jouw organisatie. RedPack geeft daarnaast concrete verbetersuggesties en adviezen.

Je doorloopt vragen over 5 thema’s. Vul per vraag het antwoord in dat het best aansluit bij de situatie in jouw organisatie.

Na het invullen nemen wij binnen 2 weken contact op om de resultaten te delen en de adviezen door te spreken.

  Uw gegevens  Persoonsgegevens worden niet gedeeld en alleen gebruikt om een adviesrapport en terugkoppeling te geven.

  Sturing op strategie & data

  Waarde uit data halen vergt een goede strategie en strakke sturing: Wie gebruikt de data, op welk moment en volgens welke kaders en principes?

  1. Er is een visie op het gebruiken van data  2. Het management gebruikt data om besluiten te onderbouwen  3. De hele organisatie gebruikt data volgens de datavisie  25% van de vragen ingevuld

  Processen

  Data en processen gaan hand in hand. Het is essentieel om dataprocessen in kaart te hebben.

  4. De dataprocessen (bv. BI) zijn beschreven en worden onderhouden  5. Een centrale plek coรถrdineert het beheer op data  42% van de vragen ingevuld

  Mensen en gedrag (awareness)

  De mensen in de organisatie moeten de toegevoegde waarde van data begrijpen en ervaren. Alleen dan kan data optimaal worden benut.

  6. Medewerkers begrijpen en kunnen werken met data (bv BI)  7. Medewerkers zijn bereid tot en in staat om met (data)veranderingen om te gaan  58% van de vragen ingevuld

  Datamanagement & Analytics (BI)

  Data is pas informatie wanneer deze op de juiste manier gepresenteerd wordt. Denk hierbij aan rapportages, dashboards en voorspellende data science toepassingen.

  8. De organisatie werkt met datamanagement  9. De organisatie gebruikt analysetools om inzichten te krijgen  10. Meerdere databronnen worden gebruikt om inzichten te krijgen  83% van de vragen ingevuld

  IT Landschap (IV en technologie)

  Data zit door heel de organisatie, in verschillende systemen en bronnen. Het helder hebben van je IT landschap helpt bij het maximaal benutten van data.

  11. De organisatie werkt onder een (data) architectuur  12. Gebruikers en IT werken samen rondom het beheer van data  100% van de vragen ingevuld