Home » Quickscan-Data-Maturity

Quickscan: Data Maturity

Welkom bij de Quickscan van Data Maturity. Met deze Quickscan kunnen wij je laten zien hoe datavolwassen je bent en kunnen wij je een eerste advies geven.

  [uacf7_step_start "Gegevens"]

  Uw gegevens
  Uw gegevens worden niet gedeeld en alleen gebruikt om u een adviesrapport en terugkoppeling te geven. [uacf7_step_end] [uacf7_step_start "Strategie & Data"]

  Sturing op strategie & data

  Om meer uit data te halen moet er sturing zijn op het gebruik van data. Dit vraagt om een goede strategie.

  1. Er is een visie op het gebruiken van data


  2. Het management gebruikt data om besluiten te onderbouwen


  3. De hele organisatie gebruikt data volgens de datavisie

  25% van de vragen ingevuld [uacf7_step_end] [uacf7_step_start "Processen"]

  Processen

  Data en processen gaan hand in hand. Het is essentieel om dataprocessen efficiënt in kaart te hebben.

  4. De dataprocessen (bv. BI) zijn beschreven en worden onderhouden


  5. Een centrale plek coördineert het beheer op data

  42% van de vragen ingevuld [uacf7_step_end] [uacf7_step_start "Mensen & gedrag"]

  Mensen en gedrag (awareness)

  De mensen in de organisatie moeten de toegevoegde waarde van data begrijpen en ervaren. Alleen dan kan data optimaal worden benut.

  6. Medewerkers begrijpen en kunnen werken met data (bv BI)


  7. Medewerkers zijn bereid tot en in staat om met (data)veranderingen om te gaan

  58% van de vragen ingevuld [uacf7_step_end] [uacf7_step_start "Datamanagement"]

  Datamanagement & Analytics (BI)

  Door data juist te presenteren kan het gebruikt worden als informatie. Van overzichten, rapportages, dashboards tot voorspellende datascience toepassingen.

  8. De organisatie werkt met datamanagement


  9. De organisatie gebruikt analysetools om inzichten te krijgen


  10. Meerdere databronnen worden gebruikt om inzichten te krijgen

  83% van de vragen ingevuld [uacf7_step_end] [uacf7_step_start "IT Landschap"]

  IT Landschap (IV en technologie)

  Data zit door heel de organisatie, in verschillende systemen en bronnen. Het helder hebben van je IT landschap helpt bij het maximaal benutten ervan.

  11. De organisatie werkt onder een (data) architectuur


  12. Gebruikers en IT werken samen rondom het beheer van data

  100% van de vragen ingevuld