Disruptive Processing

Het out-of-the-box en radicaal herinrichten van uiteenlopende bedrijfsprocessen. Vanuit een theoretisch onderbouwde aanpak, een frisse outside/ in blik en met behulp van slimme tools processen onder controle brengen, optimaliseren en innoveren.

Home » Diensten » Disruptive Processing

Organisaties voeren om verschillende redenen procesverbeteringen door. In de meeste gevallen om bestaande bedrijfsprocessen op orde te krijgen. Maar soms ook met de ambitie om processen te optimaliseren en te innoveren. Bij disruptive Processing kijk je met een frisse blik van buiten naar binnen. Het resultaat: een radicale innovatie met compleet herziene bedrijfsprocessen.

RedPack Innovators - Martec's law

In een notendop:

Onderscheidend door maatwerk

De ambitie en de situatie van de organisatie bepalen de beste aanpak

Geschikt voor zowel kleine simpele projecten als grote complexe innovaties

Onze visie

Organisaties hebben een geschiedenis. Soms zijn ze organisch gegroeid. Soms zijn ze ontstaan door een fusie of overname. De organisatiestructuur, processen en werkwijze zijn niet altijd een bewuste gekozen. Ook gaat de aandacht vaak naar het oplossen van actuele problemen en blussen van brandjes. En minder naar de middellange en lange termijn met suboptimale processen tot gevolg. Hierdoor zijn bedrijven niet klaar voor de toekomst en lopen ze innovatiekansen mis. Daarbij geldt Martec’s law over de digital disruption gap: hoe langer je wacht met acteren, hoe groter de achterstand en hoe moeilijker deze is in te halen.

Disruptive Processing gaat over het herinrichten van bedrijfsprocessen. De omvang van de impact hangt af van het doel, de scope (een proces, een afdeling, de hele organisatie of een hele keten incl. klanten en leveranciers) en de bedrijfsprocessen die het betreft (ondersteunend of kritiek). De inzet van slimme innovatieve tools helpen de ambities te realiseren. Of het nu gaat om kleine simpele projecten om processen beter te controleren of om grote en complexe innovaties. Voor iedere organisatie is een pragmatische aanpak te vinden.

Voorbeelden van smart working met tools:

  • Proces Mining en workflow management tools
  • Low code en no-code applicaties
  • Robotisering (RPA)
  • Slimme beslisondersteuning /business Intelligence (Power BI)

Waar RedPack mee helpt

Wij kennen de laatste ontwikkelingen in de markt en helpen met het oplossen van vraagstukken op het gebied van procesmanagement. Afhankelijk van de specifieke vraag doen we dit zelf of in samenwerking met een van onze partners. Vanuit RedPack bieden we onder andere de volgende dienstverlening aan:

RPA Journey

Dit is een laagdrempelige manier om processen te automatiseren en te robotiseren. We identificeren geschikte processen, bouwen de business op en verzorgen advies en begeleiding bij de RPA implementatie.

Processen APK

Een quickscan die de prestaties van bedrijfsprocessen in kaart brengt en inzicht geeft in de kansen en de risico’s voor de organisatie.

Consultancy maatwerk

We bieden diverse consultancy maatwerkdiensten op het gebied van procesmanagement. Wij ondersteunen bij procesverbetering (Lean Six Sigma). En geven maatwerkadvies over implementatie van slimme tooling op het gebied van BPM, low-code, workflow management en BI. Daarnaast hebben we algemene business- en procesconsultants in huis voor verschillende vraagstukken.

marnix-pilon

Meer weten?

Neem dan gewoon contact op met Marnix Pilon via:

Marnix Pilon