Data Utilization

Het juist, tijdig, volledig en op een (cyber) veilige manier vertalen van data naar waarde. Van inzicht in processen (operative-informed), monitoren van doelstellingen (data-informed) tot beslissen en voorspellen op basis van feiten en cijfers (data-driven).

Home » Diensten » Data Utilization

Organisaties hebben veel data in de systemen. Door data juist, tijdig, volledig en op een (cyber)veilige manier te benutten, verbeteren bedrijven hun inzichten en maken zij betere keuzes. Zo voegt data waarde toe aan de organisatie.

Met Data Utilization kun je:

Inzicht verkrijgen in processen

Gemaakte doelstellingen cijfermatig monitoren

Volledig op basis van feiten en cijfers beslissen

Data gebruiken om te voorspellen (data driven)

Onze visie

De mate van volwassenheid van data utilization verschilt. Als het gaat om het benutten van data, zijn er grofweg 5 niveaus waarop een organisatie zich kan bevinden. Ieder niveau biedt meer mogelijkheden, maar kent ook andere uitdagingen.

Maar: hoe centraler de rol van data in organisaties, hoe groter de impact als data verloren gaat, gegijzeld of gekopieerd wordt. Het is enerzijds essentieel om eigen organisatie data te beschermen (bijv. met patenten). Anderzijds verwachten klanten, leveranciers, medewerkers en de overheid dat bedrijven op een verantwoorde manier omgaan met de informatie die zij aan hen hebben verstrekt (AVG). De imagoschade door bijvoorbeeld een datalek is enorm groot. De intrinsieke motivatie om data te beschermen gaat dus verder dan enkel voldoen aan wet- en regelgeving.

Informatiebeveiliging is gericht op het minimaliseren van risico’s met een negatieve impact op systemen en data. Actuele toepassingen van data- en informatiebeveiliging zijn:

  • Gebruikers- en toegangsbeheer tot applicaties en systemen (Identity & Access management)
  • Fysieke beveiliging (gebouw, toegang tot servers en bijv. brandveiligheid)
  • Loggen en monitoren van handelingen in systemen (bijv. inlogpogingen)
  • Audit trails om transacties administratief te volgen en te controleren
  • Opleiden en trainen van medewerkers

Waar RedPack u mee kan helpen

Wij kennen de trends en kunnen bedrijven helpen volwassen te worden op het gebied van Data Utilization. Afhankelijk van het niveau waar we naartoe werken doen we dat zelf of samen met een van onze partners. Zo is RedPack Innovators de one-stop-shop voor de realisatie van jouw groeiambities. Wij bieden onder andere:

Quick scan op datavolwassenheid

Met dit onderzoek brengen we de huidige datavolwassenheid in kaart te brengen. We bespreken het gewenste niveau en stellen op basis hiervan een rapport op met concrete adviezen en laaghangend fruit.

Informatiebeveiliging assessment

We voeren een informatiebeveiliging assessment uit volgens de ISO/IEC 27001 standaard. Op basis van analyses en interviews die we toetsen aan de branche brengen we relevante risico’s en mitigerende maatregelen in kaart. Dit kan ook in de vorm van een formele interne audit.

Consultancy maatwerk

Ook maatwerk behoort tot de mogelijkheden. We bieden diverse diensten op het gebied van data utilization en informatiebeveiligingsbeleid. Wij kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van data- en risicomanagement. Ondersteunen bij het ‘by design’ inrichten van privacy en security. En bieden algemene business- en data-analisten voor uiteenlopende vraagstukken.

Partners

Partner: CyberManager
kevin-hermes

Meer weten?

Neem dan gewoon contact op met Kevin Hermes via:

Kevin Hermes

  • kevin@redpackinnovators.nl

  • (+31) 06 25 03 82 23