Servitization

Het product of diensten denken kantelen naar het echt centraal stellen van de klant. Door extra diensten te bieden waarmee de band met klanten, de, concurrentiepositie en resultaten verbeteren.

Home » Diensten » Servitization

Veel bedrijven hebben concurrenten die vergelijkbare producten of diensten bieden. Het gevolg: sterke prijsconcurrentie en flinke druk op de marges. Een manier om dit te doorbreken is extra waarde toevoegen door middel van services. Bij Servitization staat de klant centraal en niet een product of dienst. Door extra’s te bieden ontstaat meer binding met bestaande klanten en worden nieuwe klanten aangetrokken. Het resultaat is een verschuiving van eenmalige transacties naar langdurige partnerships en meer stabiele en voorspelbare omzetten.

“Maar liefst 75 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht dat servitization in de nabije toekomst dominant is in hun sector. Slechts 25 procent van diezelfde bedrijven past servitization momenteel ook echt succesvol toepast (Bron: PA Consulting Group).”

Uitdagingen

Servitization heeft veel potentie, maar kent ook een aantal serieuze uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om het financieren van de aanvullende diensten. In plaats van alleen hoge directe inkomsten bij aanvang verschuiven de inkomsten naar een constantere cashflow met een langere horizon. Ook vraagt Servitization andere vaardigheden van medewerkers en is er een afbreukrisico als niet wordt waargemaakt wat er wordt beloofd.

De RedPack succesfactoren

Het is belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan. Servitization vraagt een strategische koerswijziging. Een goede innovatiestrategie en de implementatie daarvan is onontbeerlijk. De organisatie moet durven vernieuwen. Moet uitproberen echt omarmen. En moet de behoefte van de klant echt doorgronden. Het heeft dan ook grote impact op de organisatie en de medewerkers.

Enkele voorbeelden van geslaagde servitization:

  • Philips Lighting: Philips is één van de eerste en meest bekende servitization pioniers. Philips verkoopt niet langer lampen zodra deze onbruikbaar zijn geworden, maar biedt een totaaldienst met advies, borging van kwaliteit en vervangt de lampen proactief.
  • IoT Liften: Een grote liftfabrikant heeft al haar producten digitaal aan elkaar gekoppeld (IoT). Zo worden liften en roltrappen op afstand gemonitord en preventief onderhouden met behulp van kunstmatige intelligentie. Zo hoeven monteurs niet dagelijks de weg op om goed functionerende liften te controleren.