Servitization.

Stel je klant centraal in plaats van je product of dienst. Door extra diensten te bieden verbeter je de band met klanten, je concurrentiepositie en dus je resultaten

Servitization.

Stel je klant centraal in plaats van je product of dienst. Door extra diensten te bieden verbeter je de band met klanten, je concurrentiepositie en dus je resultaten

Servitization.

Stel je klant centraal in plaats van je product of dienst. Door extra diensten te bieden verbeter je de band met klanten, je concurrentiepositie en dus je resultaten

Veel bedrijven hebben concurrenten die vergelijkbare producten of diensten bieden. Het gevolg: prijsconcurrentie en flinke druk op de marges. Dit kun je doorbreken door waarde toe te voegen in de vorm van services. Door extra’s te bieden ontstaat meer binding met bestaande klanten en worden nieuwe klanten aangetrokken. Het resultaat is een verschuiving van eenmalige transacties naar een langdurige relatie en een stabiele en voorspelbare omzet.

“Maar liefst 75 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht dat servitization in de nabije toekomst dominant is in hun sector. Slechts 25 procent van diezelfde bedrijven past servitization momenteel ook echt succesvol toepast (Bron: PA Consulting Group).”

Veel bedrijven hebben concurrenten die vergelijkbare producten of diensten bieden. Het gevolg: prijsconcurrentie en flinke druk op de marges. Dit kun je doorbreken door waarde toe te voegen in de vorm van services. Door extra’s te bieden ontstaat meer binding met bestaande klanten en worden nieuwe klanten aangetrokken. Het resultaat is een verschuiving van eenmalige transacties naar een langdurige relatie en een stabiele en voorspelbare omzet.

“Maar liefst 75 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht dat servitization in de nabije toekomst dominant is in hun sector. Slechts 25 procent van diezelfde bedrijven past servitization momenteel ook echt succesvol toepast (Bron: PA Consulting Group).”

Uitdagingen

Servitization heeft veel potentie, maar ook een aantal serieuze uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om het financieren van de aanvullende diensten. In plaats van direct hogere inkomsten is er een verschuiving naar een constantere cashflow op de langere termijn. Ook vraagt Servitization andere vaardigheden van medewerkers en is er een afbreukrisico als niet wordt waargemaakt wat er wordt beloofd.

Uitdagingen

Servitization heeft veel potentie, maar ook een aantal serieuze uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om het financieren van de aanvullende diensten. In plaats van direct hogere inkomsten is er een verschuiving naar een constantere cashflow op de langere termijn. Ook vraagt Servitization andere vaardigheden van medewerkers en is er een afbreukrisico als niet wordt waargemaakt wat er wordt beloofd.

De RedPack succesfactoren.

Ga niet over één nacht ijs. Servitization vraagt een strategische koerswijziging. Een goede innovatiestrategie en de implementatie daarvan is onontbeerlijk. Je organisatie moet durven vernieuwen, uitproberen echt omarmen en de klantbehoefte echt doorgronden. De impact op de organisatie en de medewerkers is groot.

Enkele voorbeelden van geslaagde servitization:

  • Philips Lighting: Philips biedt een totaaldienst met advies, borging van kwaliteit en proactieve vervanging van lampen.

  • IoT-liften: alle producten zijn digitaal aan elkaar gekoppeld. Liften en roltrappen worden op afstand gemonitord en preventief onderhouden met behulp van kunstmatige intelligentie. Zo hoeven monteurs niet dagelijks de weg op om goed functionerende liften te controleren.

De RedPack succesfactoren.

Ga niet over één nacht ijs. Servitization vraagt een strategische koerswijziging. Een goede innovatiestrategie en de implementatie daarvan is onontbeerlijk. Je organisatie moet durven vernieuwen, uitproberen echt omarmen en de klantbehoefte echt doorgronden. De impact op de organisatie en de medewerkers is groot.

Enkele voorbeelden van geslaagde servitization:

  • Philips Lighting: Philips biedt een totaaldienst met advies, borging van kwaliteit en proactieve vervanging van lampen.

  • IoT Liften: Een grote liftfabrikant heeft al haar producten digitaal aan elkaar gekoppeld (IoT). Zo worden liften en roltrappen op afstand gemonitord en preventief onderhouden met behulp van kunstmatige intelligentie. Zo hoeven monteurs niet dagelijks de weg op om goed functionerende liften te controleren.

De RedPack succesfactoren.

Ga niet over één nacht ijs. Servitization vraagt een strategische koerswijziging. Een goede innovatiestrategie en de implementatie daarvan is onontbeerlijk. Je organisatie moet durven vernieuwen, uitproberen echt omarmen en de klantbehoefte echt doorgronden. De impact op de organisatie en de medewerkers is groot.

Enkele voorbeelden van geslaagde servitization:

  • Philips Lighting: Philips biedt een totaaldienst met advies, borging van kwaliteit en proactieve vervanging van lampen.

  • IoT-liften: alle producten zijn digitaal aan elkaar gekoppeld. Liften en roltrappen worden op afstand gemonitord en preventief onderhouden met behulp van kunstmatige intelligentie. Zo hoeven monteurs niet dagelijks de weg op om goed functionerende liften te controleren.