Digital Collaboration

Het toepassen van nieuwe technologieën om digitale samenwerking binnen en buiten de organisatie te optimaliseren. Om met leveranciers, klanten en de eigen organisatie meer te bereiken dan individueel mogelijk is.

Home » Diensten » Digital Collaboration

De wereld van vandaag is complex en dynamisch. Digitale ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Organisaties, klanten en leveranciers moeten zich blijven afvragen hoe ze met behulp van digitalisering steeds effectiever kunnen samenwerken.

Digital Collaboration is een trend waarbij innovaties leiden tot optimale digitale samenwerking tussen alle in- en externe stakeholders. Het resultaat is standaardisatie en efficiëntie. Service en beleving vormen hierbij in toenemende mate het uitgangspunt. Die service is geen betaalde extra of overbodige luxe, maar een manier om klanten en leveranciers te ontzorgen. Het management kan dit verder uitwerken naar scherpe KPI’s, zoals First-time-right production, zero defects, real time data of Smart Working.

“Onderzoek van Harvard Business review toont aan dat innoveren in digitale samenwerkingsoplossingen de belangrijkste succesfactor (67%) is voor toekomstvaste samenwerking.”

Uitdagingen

Vooral in de beginfase kent Digital Collaboration ook een aantal uitdagingen. De voornaamste zijn:

1. Organisaties bestaan intern uit los opererende silo’s

Organisatieonderdelen sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Dit leidt tot ‘black boxes’ in de keten en onbegrip over wie wat doet. De kennis is wel aanwezig, maar wordt onvoldoende benut. Als oplossing wordt vaak ERP-software aangeschaft die de bedrijfsprocessen van bijvoorbeeld sales, logistiek en financiën verbindt. Dit is slechts een eerste stap. Er moet nagedacht worden over zaken als:

  • Welke primaire, ondersteunende en sturende processen in de ERP worden ondergebracht
  • Of, en welke applicaties er buiten de ERP blijven

2. Digitale samenwerking is locatie-onafhankelijk

Iedere stakeholder moet plaats- en tijdonafhankelijk kunnen beschikken over op een betrouwbare, juiste en relevante informatie. De hele keten moet dus digitaal met elkaar in verbinding staan. Concrete vragen die hierbij spelen zijn:

  • Voor welke in- en externe stakeholders richt je dit in?
  • Welke rol geef ik mijn stakeholders in dit proces en welke informatie hoort hierbij?

3. Betere sturing op duidelijke governance

Ketens worden steeds ingewikkelder en technologie volgt elkaar snel op. De span of control is steeds belangrijker. Goede digitale samenwerking binnen én buiten de organisatie vereist een integrale aanpak. Hierbij spelen vraagstukken als:

  • Hoe zorg ik dat leverancier- en klantinformatie veilig en juist wordt gebruikt?
  • Wie is eigenaar van de digitale samenwerkingsmiddelen?

De RedPack succesfactoren

1. Strategische aanpak

Het selecteren van de juiste technologie is slechts de eerste stap. De implementatie in de keten vraagt om een projectmatige aanpak waarbij ieder onderdeel in zijn kracht staat. Dit vraagt om een duidelijke strategie met aandacht voor sturing, communicatie, training en verandermanagement.

2. Het juiste ‘gereedschap’

Realiseer uniformering en standaardisatie met tools die de mens ondersteunen en die complementair zijn aan elkaar. Voor elke uitdaging een eigen tool bedenken is funest voor de samenhang. Steeds meer organisaties kiezen daarom voor een integraal ERP. Dit is alleen effectief als de processen op orde zijn.

3. Data is veilig en deelbaar

Bundel data en processen van verschillende bedrijfsonderdelen en stakeholders in één integrale oplossing. Zo vindt de onderlinge data-uitwisseling veilig en juist plaats. De data kan worden ontsloten via moderne koppelvlakken. Bij grotere ketens kan het een optie zijn de data eerst te ontsluiten naar een datawarehouse-platform. Om deze vanaf daar verder te verspreiden en inzicht te bieden in real time-data voor alle partijen.