Innovation Strategy.

Een dat helpt anders naar de wereld te kijken. Krijg inzicht in klantpatronen en nieuwe technologieën. Organiseer je innovaties strategisch en systematisch zodat je efficiënter en doeltreffender vernieuwt.

Innovation Strategy.

Een dat helpt anders naar de wereld te kijken. Krijg inzicht in klantpatronen en nieuwe technologieën. Organiseer je innovaties strategisch en systematisch zodat je efficiënter en doeltreffender vernieuwt.

Innovation Strategy.

Een dat helpt anders naar de wereld te kijken. Krijg inzicht in klantpatronen en nieuwe technologieën. Organiseer je innovaties strategisch en systematisch zodat je efficiënter en doeltreffender vernieuwt.

De wereld verandert voortdurend en steeds sneller. Kom los van de waan van de dag en zorg voor een goede innovatiestrategie, zodat je geen kansen mist of niet achter raakt op de concurrent.

De strategie biedt een kritische kijk op je omgeving en herkent patronen en verbanden. Zo loodsen we jouw organisatie bewuster en kansrijker door de onvoorspelbare toekomst.

De wereld verandert voortdurend en steeds sneller. Kom los van de waan van de dag en zorg voor een goede innovatiestrategie, zodat je geen kansen mist of niet achter raakt op de concurrent.

De strategie biedt een kritische kijk op je omgeving en herkent patronen en verbanden. Zo loodsen we jouw organisatie bewuster en kansrijker door de onvoorspelbare toekomst.

Met Innovation Strategy kun je:

Daadkrachtige
vernieuwing

Geen conflicterende prioriteiten

Verheldert de visie en daarmee het draagvlak

Schept kaders en zorgt daardoor voor focus

Borgt het bestaansrecht van de organisatie

Met Innovation Strategy kun je:

Daadkrachtige vernieuwing

Geen conflicterende prioriteiten

Verheldert de visie en daarmee het draagvlak

Schept kaders en zorgt daardoor voor focus

Borgt het bestaansrecht van de organisatie

Onze visie.

Vaak zijn vernieuwingen verbeteringen van het bestaande, maar zelden echte innovaties. Toenemende digitalisering maakt een goede innovatiestrategie steeds belangrijker. In de praktijk blijken slechts 1 op de 5 innovaties succesvol. Het is dus van belang niet blind te staren op één idee. Verdeel inspanningen en experimenteer, voordat je een innovatie op grote schaal doorvoert.

Succesvolle innovatieve bedrijven:

  • Stellen hun klant centraal in alles wat ze doen

  • Hebben een cultuur waarin ‘fouten maken mag’

  • Verkennen en investeren in potentiële innovaties, ondanks dat slechts een klein deel succesvol is

  • Experimenteren en zetten door

Onze visie.

Vaak zijn vernieuwingen verbeteringen van het bestaande, maar zelden echte innovaties. Toenemende digitalisering maakt een goede innovatiestrategie steeds belangrijker. In de praktijk blijken slechts 1 op de 5 innovaties succesvol. Het is dus van belang niet blind te staren op één idee. Verdeel inspanningen en experimenteer, voordat je een innovatie op grote schaal doorvoert.

Succesvolle innovatieve bedrijven:

  • Stellen hun klant centraal in alles wat ze doen

  • Hebben een cultuur waarin ‘fouten maken mag’

  • Verkennen en investeren in potentiële innovaties, ondanks dat slechts een klein deel succesvol is

  • Experimenteren en zetten door

Waar
RedPack mee helpt.

Innovatie zit in ons DNA. Wij helpen je flexibeler én effectiever te vernieuwen. Dat doen we door innovatie strategisch te verankeren, de organisatiecultuur en -structuur te verbeteren en te helpen met het implementeren van kansrijke innovaties.

Innovation Maturity Quick Scan

Een onderzoek waarmee je het huidige en gewenste innovatieniveau in kaart brengt. Het resultaat is een concreet advies over hoe de innovatiekracht van jouw bedrijf sterk vergroot kan worden.

Innovatiestrategie formuleren

De innovatiestrategie gebruik je naast de reguliere bedrijfsstrategie. Deze combineert de sterkste klantbehoeften met de meest dominante technologische ontwikkelingen in jouw sector.

Innovatiecultuur creëren

We zorgen voor een cultuur of zelfs aparte afdeling waarin creativiteit wordt gestimuleerd en interessante ideeën.

Innovatie framework implementeren

Dit is de interne incubator van je organisatie. Het is een doeltreffende werkwijze waarbij we kansrijke ideeën zo objectief en effectief mogelijk toetsen. Zo zorgen we dat je de beste ideeën verder in uitvoering brengt.

Waar RedPack mee helpt.

Innovatie zit in ons DNA. Wij helpen je flexibeler én effectiever te vernieuwen. Dat doen we door innovatie strategisch te verankeren, de organisatiecultuur en -structuur te verbeteren en te helpen met het implementeren van kansrijke innovaties.

Innovation Maturity Quick Scan

Een onderzoek waarmee je het huidige en gewenste innovatieniveau in kaart brengt. Het resultaat is een concreet advies over hoe de innovatiekracht van jouw bedrijf sterk vergroot kan worden.

Innovatiestrategie formuleren

De innovatiestrategie gebruik je naast de reguliere bedrijfsstrategie. Deze combineert de sterkste klantbehoeften met de meest dominante technologische ontwikkelingen in jouw sector.

Innovatiecultuur creëren

We zorgen voor een cultuur of zelfs aparte afdeling waarin creativiteit wordt gestimuleerd en interessante ideeën.

Innovatie framework implementeren

Dit is de interne incubator van je organisatie. Het is een doeltreffende werkwijze waarbij we kansrijke ideeën zo objectief en effectief mogelijk toetsen. Zo zorgen we dat je de beste ideeën verder in uitvoering brengt.