Innovation Strategy

Een lange termijn-kompas dat helpt anders naar de wereld te kijken en patronen rondom klanten en nieuwe technologieën te herkennen. Door innovatie strategisch en systematisch te organiseren, verlopen vernieuwingen efficiënter en doeltreffender.

Home » Diensten » Innovation Strategy

De wereld verandert voortdurend en steeds sneller. Bedrijven die teveel bezig zijn met de waan van de dag, missen hierdoor belangrijke kansen of raken achter op de concurrent. Met een goede innovatiestrategie kun je dit voorkomen. Waar een algemene bedrijfsstrategie vooral focust op het behouden van de bestaande positie voor de komende 2 à 3 jaar is de innovatiestrategie het lange termijn-kompas. Het biedt een kritische kijk op de omgeving. Herkent patronen en verbanden waardoor bedrijven bewuster en kansrijker door de onvoorspelbare toekomst geloodst worden.

Met Innovation Strategy kun je:

Zorgt voor daadkrachtige vernieuwing

Bevat geen conflicterende prioriteiten

Verheldert de visie en daarmee draagvlak

Schept kaders en zorgt daardoor voor focus

Borgt het lange termijn bestaansrecht van de organisatie

Onze visie

Vaak zijn vernieuwingen verbeteringen van het bestaande, maar geen echte innovaties. Door toenemende digitalisering is een goede innovatiestrategie steeds belangrijker. In de praktijk blijken  slechts 1 op de 5 innovaties succesvol. Om succesvol te innoveren is het dus van belang dat we niet blind staren op één idee. Dat we inspanningen verdelen en vooral actief experimenteren, voordat we een innovatie op grote schaal invoeren.

Innovatie bestaat uit twee fasen. In de eerste fase – de ‘fuzzy front end’ – stellen we de belangrijkste strategische uitdagingen scherp, genereren we creatieve oplossingen en experimenteren we op beperkte schaal om waardevolle startinformatie te verzamelen. Ook niet-geslaagde experimenten geven veel inzicht. Zodra innovaties kansrijk lijken, start de tweede fase. Deze begint met een duidelijke managementkeuze die we met strak projectmanagement uitwerken. We ontwikkelen gedegen plannen, realiseren de innovatie zelf waarna we deze stap voor stap implementeren en opschalen.

Succesvolle innovatieve bedrijven hebben vier dingen gemeen:

  • De klant staat centraal in alles wat ze doen
  • Er is een cultuur waarin ‘fouten maken mag’
  • Ze verkennen en investeren in veel nieuwe innovatieve ideeën ondanks dat slechts een klein deel succesvol zal blijken
  • Experimenteren en doorzetten

Waar RedPack mee helpt

Innovatie zit in ons DNA en daarmee helpen wij bedrijven flexibeler én effectiever te vernieuwen. Dat doen we door innovatie sterker strategisch te verankeren, de organisatiecultuur en -structuur te verbeteren en te helpen met het implementeren van kansrijke innovaties. RedPack Innovators helpt u onder meer met:

Innovation Maturity Quick Scan

Een onderzoek om uw huidige en gewenste niveau van innoveren in kaart te brengen. Het resultaat is een concreet advies over hoe de innovatiekracht van jouw bedrijf sterk vergroot kan worden.

Innovatiestrategie formuleren

De innovatiestrategie gebruik je naast de reguliere bedrijfsstrategie. Het is een kompas voor vernieuwingen op de middellange termijn. Deze strategie combineert die de sterkste klantbehoeften met de meest dominante technologische ontwikkelingen in jouw sector.

Innovatiecultuur creëren

Hierbij creëren we een nieuwe cultuur of zelfs aparte afdeling waar creativiteit binnen de organisatie wordt gestimuleerd en interessante ideeën worden verzameld. Omdat het perfecte idee nu eenmaal niet bestaat.

Innovatie framework implementeren

Dit is de interne incubator van uw organisatie. Het is een doel-treffende werkwijze waarbij we kansrijke ideeën zo objectief en effectief mogelijk uitproberen en toetsen. Zo zorgen we ervoor dat de beste ideeën verder in uitvoering gebracht worden.

dennis-wüstefeld

Meer weten?

Neem dan gewoon contact op met Dennis Wüstefeld via:

Dennis Wüstefeld