RedPack Innovators helpt de GGD Brabant-Zuidoost om processen rond inkoop te verbeteren en deze o.a. goed te implementeren binnen de recent aangeschafte ondersteunende software . In deze job case vertelt Robin meer over zijn mooie opdracht.

De uitdaging
De inkoopprocessen en de ondersteunende software moeten goed op elkaar aansluiten om efficiëntie te behalen ten opzichte van het huidige proces, waar als voorbeeld nu facturen achteraf worden goedgekeurd. Een goed ingericht operationeel inkoopproces met bijbehorende software resulteert dat financiële forecasting mogelijk is en dat goedgekeurde inkoopaanvragen tot stand komen voorgaand een dienst of product daadwerkelijk wordt afgenomen bij een leverancier.

RedPack Innovators is gevraagd de inkoopprocessen te analyseren, gewenste situaties te definiëren, procedures vast te leggen en de implementatie te begeleiden. Onze ambitie: GGD BZO efficiënter en effectiever laten werken.

Onze aanpak
We startten met een diepgaande analyse van de huidige inkoop processen. We kijken naar bestaande proces- en werkbeschrijvingen en voeren brainstormsessie met de medewerkers van verschillende afdelingen, zowel binnen de operatie als bedrijfsvoering, welke intensief betrokken zijn bij de processen. Het resultaat: waardevolle informatie die veel inzichten geven in de huidige processen en hoe de GGD BZO deze moet prioriteren.

Na de initiële analyses vonden workshops plaats in samenwerking met de software leverancier. We hebben hierin alle wensen en eisen doorlopen die van toepassing zijn voor een zo optimaal mogelijke eerste implementatie. Dit leidde tot transparantie maar ook tot een grotere verwachtte impact . Deze impact reikt verder dan alleen het inrichten van het operationele inkoop proces en ook hierin faciliteren wij in de uitwerkingen, zoals het opzetten van gedegen contractbeheer- en management. Over het geheel doen wij dit door onder andere de medewerkers en stakeholders actief te betrekken bij het opstellen van (nieuw) beleid en procedures.

Typisch RedPack
Bij RedPack Innovators doen we een project nooit alleen. Wij zetten als team onze gezamenlijke kennis en ervaringen in om onze klanten de best mogelijke ondersteuning te bieden. Zo zijn voorafgaand de inzet van ondersteunende software, hoofd- en deelprojecten voorbereid in samenwerking met collega RedPackers. Op deze manier maken we opdrachten tot eengezamenlijk succes!

Het resultaat
Door onze inspanningen en de goede samenwerking met de interne werkgroep kan de GGD BZO efficiënter en effectiever werken over het gehele spectrum van contracteren tot betalen. Dit zorgt in de toekomst voor een nog betere inkoopvolwassenheid. We zijn er trots op dat we met RedPack een steentje hebben bijgedragen aan de verbetering van de Nederlandse gezondheidszorg.

Over GGD BZO
De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. Zij zijn een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Hun dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met de opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Het bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid is de kerntaak. Zij streven ernaar dat alle inwoners zo gezond mogelijk opgroeien en leven. Positieve gezondheid is de basis van ons handelen, want gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. Dit doen zij in opdracht van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant met ruim 800 gemotiveerde professionals voor ruim 780.000 inwoners. Zij hebben aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn of zorg mijden. Daarbij werken zij in onze regio samen met gemeenten en andere stakeholders zoals bijvoorbeeld huisartsen, welzijnsorganisaties, scholen, politie en zorginstellingen.

Ben jij een enthousiaste en zelfverzekerde (young) professional? En zet jij graag je tanden in
mooie en waardevolle business-IT projecten? Join the Pack!

RedPack Innovators helpt de GGD Brabant-Zuidoost om processen rond inkoop te verbeteren en deze o.a. goed te implementeren binnen de recent aangeschafte ondersteunende software . In deze job case vertelt Robin meer over zijn mooie opdracht.

De uitdaging
De inkoopprocessen en de ondersteunende software moeten goed op elkaar aansluiten om efficiëntie te behalen ten opzichte van het huidige proces, waar als voorbeeld nu facturen achteraf worden goedgekeurd. Een goed ingericht operationeel inkoopproces met bijbehorende software resulteert dat financiële forecasting mogelijk is en dat goedgekeurde inkoopaanvragen tot stand komen voorgaand een dienst of product daadwerkelijk wordt afgenomen bij een leverancier.

RedPack Innovators is gevraagd de inkoopprocessen te analyseren, gewenste situaties te definiëren, procedures vast te leggen en de implementatie te begeleiden. Onze ambitie: GGD BZO efficiënter en effectiever laten werken.

Onze aanpak
We startten met een diepgaande analyse van de huidige inkoop processen. We kijken naar bestaande proces- en werkbeschrijvingen en voeren brainstormsessie met de medewerkers van verschillende afdelingen, zowel binnen de operatie als bedrijfsvoering, welke intensief betrokken zijn bij de processen. Het resultaat: waardevolle informatie die veel inzichten geven in de huidige processen en hoe de GGD BZO deze moet prioriteren.

Na de initiële analyses vonden workshops plaats in samenwerking met de software leverancier. We hebben hierin alle wensen en eisen doorlopen die van toepassing zijn voor een zo optimaal mogelijke eerste implementatie. Dit leidde tot transparantie maar ook tot een grotere verwachtte impact . Deze impact reikt verder dan alleen het inrichten van het operationele inkoop proces en ook hierin faciliteren wij in de uitwerkingen, zoals het opzetten van gedegen contractbeheer- en management. Over het geheel doen wij dit door onder andere de medewerkers en stakeholders actief te betrekken bij het opstellen van (nieuw) beleid en procedures.

Typisch RedPack
Bij RedPack Innovators doen we een project nooit alleen. Wij zetten als team onze gezamenlijke kennis en ervaringen in om onze klanten de best mogelijke ondersteuning te bieden. Zo zijn voorafgaand de inzet van ondersteunende software, hoofd- en deelprojecten voorbereid in samenwerking met collega RedPackers. Op deze manier maken we opdrachten tot eengezamenlijk succes!

Het resultaat
Door onze inspanningen en de goede samenwerking met de interne werkgroep kan de GGD BZO efficiënter en effectiever werken over het gehele spectrum van contracteren tot betalen. Dit zorgt in de toekomst voor een nog betere inkoopvolwassenheid. We zijn er trots op dat we met RedPack een steentje hebben bijgedragen aan de verbetering van de Nederlandse gezondheidszorg.

Over GGD BZO
De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. Zij zijn een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Hun dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met de opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Het bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid is de kerntaak. Zij streven ernaar dat alle inwoners zo gezond mogelijk opgroeien en leven. Positieve gezondheid is de basis van ons handelen, want gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. Dit doen zij in opdracht van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant met ruim 800 gemotiveerde professionals voor ruim 780.000 inwoners. Zij hebben aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn of zorg mijden. Daarbij werken zij in onze regio samen met gemeenten en andere stakeholders zoals bijvoorbeeld huisartsen, welzijnsorganisaties, scholen, politie en zorginstellingen.

Ben jij een enthousiaste en zelfverzekerde (young) professional? En zet jij graag je tanden in
mooie en waardevolle business-IT projecten? Join the Pack!

Deel dit artikel:

Gerelateerde berichten

Gerelateerde berichten