Disruptive Processing

Welkom bij de Quickscan van Disruptive Processing. Na het invullen heb je inzicht in de mate van procesvolwassenheid van jouw organisatie. RedPack geeft daarnaast concrete verbetersuggesties en adviezen.

Je doorloopt vragen over 3 thema’s. Vul per vraag het antwoord in dat het best aansluit bij de situatie in jouw organisatie.

Na het invullen nemen wij binnen 2 weken contact op om de resultaten te delen en de adviezen door te spreken.  Uw gegevens  Persoonsgegevens worden niet gedeeld en alleen gebruikt om een adviesrapport en terugkoppeling te geven.  Besturing & Governance

  Voor het onder controle brengen en houden van bedrijfsprocessen is het belangrijk om goede besturing & governance te hebben.

  1. De organisatie heeft een strategie met bedrijfsprocessen die dit ondersteunen  2. De processen in de organisatie zijn benoemd, beschreven en hebben een proceseigenaar  3. De processen worden getoetst ten opzichte van de vastgelegde processen

  30% van de vragen ingevuld

  Middelen/systemen

  De processen moeten met de juiste (digitale) middelen worden ondersteund om optimaal te presteren.

  4. De dataprocessen bijvoorbeeld BI zijn beschreven en worden onderhouden  5. Procesen maken op gestructureerde manier gebruik van data  6. De processen verlopen digitaal en er is geen handmatig werk nodig

  60% van de vragen ingevuld

  Mens & gedrag

  Het is belangrijk dat mensen de processen goed kennen en juist uitvoeren

  7. De medewerkers hebben zicht op hun rollen en verantwoordelijkheden bij de processen, bijvoorbeeld BI  8. Processen worden continue verbeterd en geoptimaliseerd  9. Processen worden aangepast op veranderende wet/regelgeving  10. Procesinformatie is bruikbaar om nieuwe medewerkers op weg te helpen om de werking van de organisatie te leren kennen  100% van de vragen ingevuld