Home » Quickscan-Disruptive-Processing

Disruptive Processing

Welkom bij de Quickscan van Processen. Met deze Quickscan kunnen wij je laten zien in welke mate jij in control bent met je processen en kunnen wij je een eerste advies geven.

  [uacf7_step_start "Gegevens"]

  Uw gegevens
  Uw gegevens worden niet gedeeld en alleen gebruikt om u een adviesrapport en terugkoppeling te geven. [uacf7_step_end] [uacf7_step_start "Besturing & Governance"]

  Besturing & Governance

  Voor het onder controle brengen en houden van bedrijfsprocessen is het belangrijk om goede besturing & governance te hebben.

  1. De organisatie heeft een strategie met bedrijfsprocessen die dit ondersteunen


  2. De processen in de organisatie zijn benoemd, beschreven en hebben een proceseigenaar


  3. De processen worden getoetst ten opzichte van de vastgelegde processen

  30% van de vragen ingevuld [uacf7_step_end] [uacf7_step_start "Middelen & Systemen"]

  Middelen/systemen

  De processen moeten met de juiste (digitale) middelen worden ondersteund om optimaal te presteren.

  4. De dataprocessen bijvoorbeeld BI zijn beschreven en worden onderhouden


  5. Procesen maken op gestructureerde manier gebruik van data


  6. De processen verlopen digitaal en er is geen handmatig werk nodig

  60% van de vragen ingevuld [uacf7_step_end] [uacf7_step_start "Mensen & gedrag"]

  Mens & gedrag

  Het is belangrijk dat mensen de processen goed kennen en juist uitvoeren

  7. De medewerkers hebben zicht op hun rollen en verantwoordelijkheden bij de processen, bijvoorbeeld BI


  8. Processen worden continue verbeterd en geoptimaliseerd


  9. Processen worden aangepast op veranderende wet/regelgeving


  10. Procesinformatie is bruikbaar om nieuwe medewerkers op weg te helpen om de werking van de organisatie te leren kennen

  100% van de vragen ingevuld