Op 11 januari ’24 trad de Europese Data Act in werking. Het gebruik van data is onmisbaar voor de economie en de maatschappij. Deze grensoverschrijdende regelgeving is een belangrijke stap om de data-economie als geheel beter te laten werken.

Wat is de Data Act?

De Data Act is opgezet om data binnen de EU vrij te laten stromen, door alle lidstaten en alle sectoren. Zo kunnen zowel consumenten als het bedrijfsleven meer gebruik maken van data en zijn er duidelijke regels over wie welke data voor welke doeleinden binnen de EU mag gebruiken. Dit komt doordat de Data Act juridische, economische en technische problemen wegneemt die het vrij laten stromen van data nog blokkeert. De Data Act kent twee belangrijke componenten: het beschermen van persoonsgegevens en het vergroten van de waardecreatie vanuit data.  

Interessante feiten en cijfers

Schattingen zijn dat het datavolume binnen de EU tegen 2025 vervijfvoudigd is naar ruim 175 miljard terabyte aan data. Jaarlijks levert dit in veel sectoren 10% tot 20% aan efficiencyvoordelen op. De verwachting is dat waardecreatie uit data komende jaren in totaal zo’n 270 miljard euro extra aan bruto binnenlands product oplevert voor de EU-lidstaten. Ook burgers profiteren van de EU-investering in regelgeving rondom data, doordat de werkgelegenheid in deze sectoren richting 2025 zal verdubbelen. 

Wat betekent dit in de praktijk?

De Data Act raakt zowel consumenten als het bedrijfsleven. Waar bijvoorbeeld privacywetgeving rondom data vooral tot verplichtingen en restricties leidt, biedt de Data Act juist mogelijkheden om data eerlijker, veiliger en toegankelijker te maken. Het uiteindelijke doel is de Europese data-economie een boost te geven. 

Ook versterkt de Data Act de veiligheid van gebruikersdata, zoals genereerde Internet of Things (IoT) data  afkomstig vanuit datagestuurde producten. Het veiliger omgaan met deze data wordt eigenlijk net zo belangrijk als de kwaliteit van het product zelf. 

De Data Act maakt de (grensoverschrijdende) overdracht van data binnen de EU tussen organisaties en/of gebruikers gemakkelijker. Bovendien stimuleert het eerlijke concurrentie. Gebruikers profiteren hier optimaal van. Bijvoorbeeld doordat reparatie- en onderhoudsdiensten goedkoper worden, marktprijzen dalen en de levensduur van producten toeneemt. Organisaties moeten wel hun data-infrastructuur hierop aanpassen. 

De EU-regelgeving rond data blijft volop in ontwikkeling. Hoewel de uiteindelijke impact nog niet helemaal te voorspellen is, lijkt het merendeel van de organisaties positief over de nieuwe wet- en regelgeving en de kansen die deze biedt. Het is het fundament om van de EU ook echt een voorloper van de digitale economie te maken. 

Wat kan RedPack hierin betekenen?

Consultancybedrijf RedPack Innovators helpt organisaties te groeien met behulp van innovatie via data en processen. Wij omarmen de Europese Data Act en de kansen en uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Als vernieuwer in de consultancywereld zetten wij ons in voor een gezonde balans tussen waardecreatie en dataveiligheid. De data guru’s van RedPack kunnen helpen om de genoemde efficiencyvoordelen van 10% tot 20% te realiseren door data slimmer te benutten en/of processen beter in te richten. De Europese Data Act is gearriveerd. RedPack Innovators is er helemaal klaar voor. Jij ook?

Op 11 januari ’24 trad de Europese Data Act in werking. Het gebruik van data is onmisbaar voor de economie en de maatschappij. Deze grensoverschrijdende regelgeving is een belangrijke stap om de data-economie als geheel beter te laten werken.

Wat is de Data Act?

De Data Act is opgezet om data binnen de EU vrij te laten stromen, door alle lidstaten en alle sectoren. Zo kunnen zowel consumenten als het bedrijfsleven meer gebruik maken van data en zijn er duidelijke regels over wie welke data voor welke doeleinden binnen de EU mag gebruiken. Dit komt doordat de Data Act juridische, economische en technische problemen wegneemt die het vrij laten stromen van data nog blokkeert. De Data Act kent twee belangrijke componenten: het beschermen van persoonsgegevens en het vergroten van de waardecreatie vanuit data.  

Interessante feiten en cijfers

Schattingen zijn dat het datavolume binnen de EU tegen 2025 vervijfvoudigd is naar ruim 175 miljard terabyte aan data. Jaarlijks levert dit in veel sectoren 10% tot 20% aan efficiencyvoordelen op. De verwachting is dat waardecreatie uit data komende jaren in totaal zo’n 270 miljard euro extra aan bruto binnenlands product oplevert voor de EU-lidstaten. Ook burgers profiteren van de EU-investering in regelgeving rondom data, doordat de werkgelegenheid in deze sectoren richting 2025 zal verdubbelen. 

Wat betekent dit in de praktijk?

De Data Act raakt zowel consumenten als het bedrijfsleven. Waar bijvoorbeeld privacywetgeving rondom data vooral tot verplichtingen en restricties leidt, biedt de Data Act juist mogelijkheden om data eerlijker, veiliger en toegankelijker te maken. Het uiteindelijke doel is de Europese data-economie een boost te geven. 

Ook versterkt de Data Act de veiligheid van gebruikersdata, zoals genereerde Internet of Things (IoT) data  afkomstig vanuit datagestuurde producten. Het veiliger omgaan met deze data wordt eigenlijk net zo belangrijk als de kwaliteit van het product zelf. 

De Data Act maakt de (grensoverschrijdende) overdracht van data binnen de EU tussen organisaties en/of gebruikers gemakkelijker. Bovendien stimuleert het eerlijke concurrentie. Gebruikers profiteren hier optimaal van. Bijvoorbeeld doordat reparatie- en onderhoudsdiensten goedkoper worden, marktprijzen dalen en de levensduur van producten toeneemt. Organisaties moeten wel hun data-infrastructuur hierop aanpassen. 

De EU-regelgeving rond data blijft volop in ontwikkeling. Hoewel de uiteindelijke impact nog niet helemaal te voorspellen is, lijkt het merendeel van de organisaties positief over de nieuwe wet- en regelgeving en de kansen die deze biedt. Het is het fundament om van de EU ook echt een voorloper van de digitale economie te maken. 

Wat kan RedPack hierin betekenen?

Consultancybedrijf RedPack Innovators helpt organisaties te groeien met behulp van innovatie via data en processen. Wij omarmen de Europese Data Act en de kansen en uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Als vernieuwer in de consultancywereld zetten wij ons in voor een gezonde balans tussen waardecreatie en dataveiligheid. De data guru’s van RedPack kunnen helpen om de genoemde efficiencyvoordelen van 10% tot 20% te realiseren door data slimmer te benutten en/of processen beter in te richten. De Europese Data Act is gearriveerd. RedPack Innovators is er helemaal klaar voor. Jij ook?

Deel dit artikel:

Gerelateerde berichten

Gerelateerde berichten