Innovation Strategy.

Innovatie is essentieel voor het continuïteit van je organisatie. Het kost tijd en aandacht, juist daar is vaak gebrek aan. Teveel goede ideeën blijven liggen of worden onnodig vroeg en stevig afgeschoten. Wij zorgen dat jouw organisatie continu in staat is te innoveren.

Kantoor RedPack Innovators

Innovation Strategy.

Een lange termijn-kompas dat helpt anders naar de wereld te kijken en patronen rondom klanten en nieuwe technologieën te herkennen. Door innovatie strategisch en systematisch te organiseren, verlopen vernieuwingen efficiënter en doeltreffender.

Kantoor RedPack Innovators

Innovation Strategy.

Een lange termijn-kompas dat helpt anders naar de wereld te kijken en patronen rondom klanten en nieuwe technologieën te herkennen. Door innovatie strategisch en systematisch te organiseren, verlopen vernieuwingen efficiënter en doeltreffender.

Kantoor RedPack Innovators

De wereld verandert voortdurend en steeds sneller. Bedrijven die teveel bezig zijn met de waan van de dag, missen hierdoor belangrijke kansen of raken achter op de concurrent. Met een goede innovatiestrategie kun je dit voorkomen. Waar een algemene bedrijfsstrategie vooral focust op het behouden van de bestaande positie voor de komende 2 à 3 jaar is de innovatiestrategie het lange termijn-kompas. Het biedt een kritische kijk op de omgeving. Herkent patronen en verbanden waardoor bedrijven bewuster en kansrijker door de onvoorspelbare toekomst geloodst worden.

RedPacks
Innovation Strategy.

Focus en continue innovatie

Inzicht in markt, trends en ontwikkelingen

Effectieve en duurzame innovatie

Met Innovation Strategy kun je:

Zorgt voor daadkrachtige vernieuwing

Bevat geen conflicterende prioriteiten

Verheldert de visie en daarmee draagvlak

Schept kaders en zorgt daardoor voor focus

Borgt het lange termijn bestaansrecht van de organisatie

Wat wij doen.

In praktijk zijn er twee manieren van innoveren:

Vernieuwen: baanbrekende en geheel nieuwe ideeën. Uniek voor de markt waarin je actief bent.

Verbeteren: procesoptimalisatie of productverbetering. Fijnslijpen in relatief bekende materie.

Altijd maar radicaal vernieuwen is niet verstandig en realistisch. Omgekeerd brengt alleen bijslijpen jouw organisatie ook niet waar het moet zijn. Een mooie balans is 1/3 baanbrekend vernieuwen en 2/3 stap voor stap verbeteren. Omdat beide manieren van innoveren nodig zijn voor succes.

Wij leggen de basis voor continue en effectieve innovatie door middel van focus en structuur. Je start immers ook pas met de bouw van een huis als er een stevig fundament ligt.

Onze visie.

Vaak zijn vernieuwingen verbeteringen van het bestaande, maar geen echte innovaties. Door toenemende digitalisering is een goede innovatiestrategie steeds belangrijker. In de praktijk blijken slechts 1 op de 5 innovaties succesvol. Om succesvol te innoveren is het dus van belang dat we niet blind staren op één idee. Dat we inspanningen verdelen en vooral actief experimenteren, voordat we een innovatie op grote schaal invoeren.

Innovatie bestaat uit twee fasen. In de eerste fase – de ‘fuzzy front end’ – stellen we de belangrijkste strategische uitdagingen scherp, genereren we creatieve oplossingen en experimenteren we op beperkte schaal om waardevolle startinformatie te verzamelen. Ook niet-geslaagde experimenten geven veel inzicht. Zodra innovaties kansrijk lijken, start de tweede fase. Deze begint met een duidelijke managementkeuze die we met strak projectmanagement uitwerken. We ontwikkelen gedegen plannen, realiseren de innovatie zelf waarna we deze stap voor stap implementeren en opschalen.

Succesvolle innovatieve bedrijven hebben vier dingen gemeen:

  • De klant staat centraal in alles wat ze doen
  • Er is een cultuur waarin ‘fouten maken mag’
  • Ze verkennen en investeren in veel nieuwe innovatieve ideeën ondanks dat slechts een klein deel succesvol zal blijken
  • Experimenteren en doorzetten

RedPack Canvas.

Binnen Redpack hebben wij onze eigen visie ontwikkeld op innovatiestrategie. In deze visie zijn wij gekomen tot een framework die leidt tot een concrete aanpak. Onze aanpak bestaat uit drie stappen:

  • Intern onderzoek: We brengen de krachten en uitdagingen van jouw organisatie in kaart en maken jouw potentie zichtbaar.

  • Extern onderzoek: We brengen jouw omgeving in beeld en geven inzicht in jouw kansen en mogelijkheden.

  • Innovatiecultuur en framework: Wij ontwikkelen een werkwijze die naadloos aansluit op jouw organisatie.

Waar
RedPack mee helpt:

Innovation Maturity Quick Scan

Een onderzoek dat het huidige en gewenste innovatieniveau in kaart brengt. Het resultaat is een concreet advies over hoe de innovatiekracht van jouw organisatie sterk vergroot kan worden.

Innovatiestrategie

Een diepgaand, grondig onderzoek met als resultaat een kompas voor de middellange termijn gebaseerd op jullie ambities en de ontwikkelingen in jullie sector. We brengen de krachten en uitdagingen in kaart en maken de potentie van de organisatie zichtbaar.

Innovatiecultuur creëren

We creëren een cultuur waarin creativiteit wordt gestimuleerd of zelfs een aparte afdeling waar interessante ideeën worden verzameld.

Innovatie framework implementeren

Het Innovatie framework is een doeltreffende werkwijze waarbij we kansrijke ideeën zo objectief en effectief mogelijk uitproberen en toetsen. Zo zorgen we ervoor dat de beste ideeën verder in uitvoering gebracht worden. Wij streven naar continue innovatie en ontwikkelen een methode die naadloos aansluit op de organisatie.

Waar RedPack mee helpt.

Innovatie zit in ons DNA en daarmee helpen wij bedrijven flexibeler én effectiever te vernieuwen. Dat doen we door innovatie sterker strategisch te verankeren, de organisatiecultuur en -structuur te verbeteren en te helpen met het implementeren van kansrijke innovaties. RedPack Innovators helpt u onder meer met:

Innovation Maturity Quick Scan

Een onderzoek om uw huidige en gewenste niveau van innoveren in kaart te brengen. Het resultaat is een concreet advies over hoe de innovatiekracht van jouw bedrijf sterk vergroot kan worden.

Innovatiestrategie formuleren

De innovatiestrategie gebruik je naast de reguliere bedrijfsstrategie. Het is een kompas voor vernieuwingen op de middellange termijn. Deze strategie combineert die de sterkste klantbehoeften met de meest dominante technologische ontwikkelingen in jouw sector.

Innovatiecultuur creëren

Hierbij creëren we een nieuwe cultuur of zelfs aparte afdeling waar creativiteit binnen de organisatie wordt gestimuleerd en interessante ideeën worden verzameld. Omdat het perfecte idee nu eenmaal niet bestaat.

Innovatie framework implementeren

Dit is de interne incubator van uw organisatie. Het is een doel-treffende werkwijze waarbij we kansrijke ideeën zo objectief en effectief mogelijk uitproberen en toetsen. Zo zorgen we ervoor dat de beste ideeën verder in uitvoering gebracht worden.